Nieuwe patiënten

Om onze zorg en tijd goed onder de patiënten te kunnen blijven verdelen hebben wij op dit moment een patiëntenstop.
Dit houdt in dat wij geen nieuwe inschrijvingen aannemen.
Voor familieleden van reeds ingeschreven patiënten maken wij een uitzondering, dit kan telefonisch doorgegeven worden aan de assistente.